قوانین چت روم:
1- هرگونه بحث سیاسی، توهین به مقدسات، و ادیان کاملا ممنوع می باشد
2- ارسال تبلیغات از سایت ها و وبلاگ های دیگر به هر عنوان کاملا ممنوع میباشد
3- هرگونه بحث در مورد مسائل جنسی و خلاف شرع اسلامی کاملا ممنوع میباشد
4- توهین به مدیران و دخالت در کار ناظرین چت روم ممنوع می باشد
5- هرگونه جوک و لطیفه توهین آمیز و قومیتی ممنوع می باشد